Program promocji branży jubilersko-bursztynniczej 2012-2015


Działanie 6.5 "Promocja polskiej gospodarki"
Poddziałanie 6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w branżowych programach promocji"
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy poprzez udział w targach branżowych

W ramach realizowanego projektu firma "Jubilex" uczestniczyła w 24 wybranych działaniach promujących przewidzianych dla branżowego programu promocji branży jubilersko-bursztynniczej. Zakres projektu obejmował udział firmy w międzynarodowych i krajowych imprezach targowych oraz szkoleniach w latach 2012-2015.

Osoba kontaktowa:

Gabriela Siezieniewska Chromy

tel. 58 551 10 22
jubilex@jubilex.com.pl

Linki:
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652
http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx